Aktualności
15.12.2018

Kortowski stadion będzie gotowy już w sierpniu

Czy duże lekkoatletyczne imprezy już niebawem będą organizowane w Kortowie? Prace na stadionie ruszyły pełną parą. Obiekt ma być gotowy w sierpniu przyszłego roku. O jego nowym kształcie i innych inwestycjach uczelni opowiedział nam Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr inż. Aleksander Socha.

Intensywne prace na kortowskim stadionie rozpoczęły się w grudniu. "To druga faza prac modernizacyjnych. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne, związane z wyburzeniem istniejącej podbudowy na dotychczasowej bieżni. Nowa - będzie bieżnią syntetyczną. Rozpoczęte prace mają się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. Wtedy stadion zostanie też oddany do użytkowania" - zdradza Kanclerz UWM.

Zmodernizowany obiekt będzie spełniał normy trzeciej kategorii Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Oznacza to, że będą mogły odbywać się na nim np. Mistrzostwa Polski. "Odremontowany został już pierwszy budynek, w którym znajdą się pokoje sędziowskie, pokój badania antydopingowego. Dobudowany został również magazyn z pomieszczeniem dla spikera i sędziów.  Pojawi się także elektroniczny pomiar czasu.

400-metrowa bieżnia będzie składała się z 8 torów, przystosowanych do rywalizacji na 400, 110 i 100 metrów. Na płycie stadionu pojawią się natomiast nowe rzutnie. "Pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem, rzut oszczepem. Ponadto skok w dal i trójskok. Będzie także część rozgrzewkowa, gdzie pojawią się cztery tory - wzdłuż Kortówki w kierunku naszych orlików. Tam też jest budynek z szatniami zawodniczymi - już po remoncie - z nowoczesną wentylacją. Także mamy już dwa obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego przygotowane" - wymienia dr inż. Aleksander Socha.

Główne prace remontowe na stadionie miały rozpocząć się wcześniej. Zmieniały się koszty materiałów. Uczelnia szukała też środków na zakończenie inwestycji. Koszt całkowity remontu to prawie 12 milionów złotych. Dołożyły się do niego m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta w Olsztynie oraz Urząd Marszałkowski.

Z drem inż. Aleksandrem Sochą rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie!

Jakie jeszcze inwestycje prowadzone są w Kortowie? "Rozpoczęliśmy jesienią prace, które dotyczą rewitalizacji ogrodów i parków. One wymagają czasu i konsultacji z konserwatorem zabytków. Jest to problem. Musimy spełnić dużo wymogów formalnych. Część budynków jest wpisana na listę podlegającą ochronie. Dlatego konserwator narzuca nam takie obostrzenia" - tłumaczy Kanclerz UWM. Koszt prac w parku kortowskim to 2,5 miliona złotych. "Będziemy poprawiać zdrowotność drzew przez ich leczenie. Dendrolodzy będą prowadzić wycinki pielęgnacyjne. Robiono to już w poprzednim sezonie jesienno-zimowym. Będziemy też robić nasadzenia. Odnowimy alejki, ścieżki. Będą postawione ławeczki, lampy. Także teren do jeziora Kortowskiego będzie zagospodarowany."

A Kortowo będzie jeszcze piękniejsze. Są kolejne plany inwesycji. M.in. odnowienie Placu Cieszyńskiego. Uczelnia szuka źródeł finansowania kolejnych projektów. W przyszłym roku rozpocznie się także budowa kortowskiego Centrum Nauki, tzw. "Małego Kopernika". Przetarg na jego stworzenie będzie musiał odbyć się jeszcze raz.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: