Aktualności
04.12.2018

Pomoc niepełnosprawnym studentom mocną stroną UWM

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Problemami studentów z różnym stopniem niepełnosprawności w Kortowie zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na czym dokładnie polega jego praca? Posłuchajcie!

 

Biuro działa od 2011 roku. Obecnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie studiuje około 500 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. "Niepełnosprawność wiąże się z różnego rodzaju problemami. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są to problemy związane z barierami architektonicznymi, brakiem wind w części starszych budynków. Osoby niewidome potrzebują chociażby dostosowanych materiałów w postaci pisma Braille'a czy usług asystenckich. Także istnienie biura jest odpowiedzią na te potrzeby" - mówi kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w  Olsztynie Andrzej Prószyński. "Mamy pracownię komputerową. Nasze biuro codziennie odwiedza kilkadziesiąt osób."

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za wpieranie niepełnosprawnych studentów był już wyróżniany w kraju. Działania uczelni są dostrzegane i innowacyjne. "Mamy zatrudnionego specjalistę ds. studentów z zaburzeniami autyzmu. Już drugi rok pełni tę funkcję pani dr Bożena Chrostowska z Wydziału Nauk Społecznych. To osoba, która ma bogate doświadczenie w tym temacie. Zazdroszczą nam jej inne uczelnie" - zdradza Dorota Filip. Studenci moga korzystać także m.in. z konsultacji z psychologiem czy wypożyczać specjalistyczny sprzęt. Do ich dyspozycji jest też stenotypista. "W czasie rzeczywistym spisuje notatki dla studentów, którzy nie mogą samodzielnie ich sporządzać. Potem obrabia je do takiej formy, w której student łatwo się odnajduje i może się uczyć. Mamy też zatrudnionych tłumaczy języka migowego."

I to jeszcze nie wszystko! Osoby, które mają problem z dotarciem na uczelnię, do Kortowa dowozi specjalistyczna taksówka. Każdy student potrzebujący codziennej pomocy może także skorzystać z pomocy asystenta. "Pomaga on zbierać notatki, odnaleźć się na uczelni, dotrzeć na zajęcia i do domu, przemieszczać się po budynkach, korzystać z biblioteki. Wspiera go w tym, co jest w danym momencie niezbędne."

Z Dorotą Filip i Andrzejem Prószyńskim z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Biuro prowadzi także szkolenia dla pracowników uczelni, pomagając zrozumieć im potrzeby osób niepełnosprawnych. Więcej informacji znajdziecie na stronie: uwm.edu.pl/bon.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: