Aktualności
30.11.2018

Jasna przyszłość UWM

"Nie ma żadnych przesłanek, aby mówić, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nie będzie uniwersytetem. Jest to kolosalna bzdura. Prasa dezorientuje opinię publiczną. Jesteśmy tym oburzeni! Nikt z nami na ten temat nie rozmawiał" - skomentował publikację olsztyńskiej redakcji Gazety Wyborczej Prorektor ds. kształcenia i studentów UWM w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski.

Prof. Przyborowski odniósł się do artykułu, który pojawił się w piątkowym dodatku do Gazety Wyborczej. Jego autorka - pisząc o konsekwencjach obowiązującej od 1 października nowej ustawy o szkolnictwie wyższym - spekuluje, że mianem uniwersytetu niebawem będzie mogło szczycić się tylko siedem polskich uczelni: w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Zastanawia się także, które wydziały UWM nie przetrwają reformy.

"Nieprawdą jest, że znikają wydziały" - dodaje prof. Jerzy Przyborowski. "Mogę wyrazić swoje oburzenie tym artykułem, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej. Nie wiem z jakich źródeł czerpał jego autor..."

Z prof. Jerzym Przyborowskim podczas listopadowego posiedzienia Senatu UWM rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Ustawa 2.0 była jednym z głównych tematów spotkania władz uczelni i przestawicieli wszystkich wydziałów. 30 listopada w kortowskiej "Starej Kotłowni" przedstawiono zadania w zakresie wdrażania "Konstytucji dla nauki". Dyskusja dotyczyła też wyboru dyscyplin naukowych, które UWM będzie chciał poddać ewaluacji. "Była bardzo długa i rzeczowa. Wskazywała na różne czynniki, którymi powinniśmy się zająć w kontekście przyszłej i kolejnych parametryzacji. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście przygotowanie nowego statutu" - podkreśla prof. Jerzy Przyborowski. "Uchwała Senatu dotyczyła działań na najbliższy rok - z podziałem na obszary działalności: począwszy od naukowej, poprzez kształcenie, ustrój uczelni (czyli nowy statut), umiędzynarodowienie kształcenia i sprawy związane z rozwojem uczelni."

Prace nad nowym statutem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają się zakończyć do 31 marca 2019 roku. Zostaną również przeprowadzone konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych. Ostatecznie swoją opinię na temat dokumentu wyrazi nowy organ - Rada Uczelni (która ma być również powołana do końca marca 2019 r.).

Rektor poinformował także o przyznaniu uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 milionów złotych na realizację projektu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości". "Konkurs dotyczył tzw. kopert regionalnych. Otrzymaliśmy maksymalną kwotę - na działalność badawczo-rozwojową związaną z tym, czym uczelnia dysponuje i potrzebami regionu. To: żywność wysokiej jakości, produkcja żywności, surowców żywnościowych a więc i rolnictwo" - wyjaśnia prof. Przyborowski.

Poznaliśmy także stan realizacji „Programu rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. O nim nasz reporter rozmawiał z kierowniczką projektu Zofią Możeluk.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: