Aktualności
22.11.2018

UWM ma nowego Prorektora

Prof. Sławomir Przybyliński będzie nowym Prorektorem ds. kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dotąd pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM. Wybory odbyły się 23 listopada.  "To było dla mnie duże zaskoczenie. Po przemyśleniach podjąłem decyzję o kandydowaniu" - mówił nam po ogłoszeniu wyników.

Dlaczego władze uczelni zaproponowały stanowisko Prorektora ds. kadr właśnie prof. Przybylińskiemu? "Jest to nasz młody absolwent. Był członkiem Senatu w latach 2000-2001 i pracował dla dobra uczelni jako student zaangażowany w samorząd. Bardzo dobrze też jako dziekan prowadził Wydział Nauk Społecznych. Angażował się w rozwój naszej uczelni, co było powodem tego, że zaproponowałem, by był kandydatem. I bardzo mu dziękuję, że wyraził zgodę. A wynik wyborczy jest bardzo ładny, bo prawie 90 procent osób głosujących go poparło. I tego mu gratuluję" - mówił po wyborach Rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

"Bardzo się cieszę z takiego zaufania. Mam nadzieję, że uda mi się sprostać. Wchodząc na salę widziałem uśmiech i życzliwość elektorów. Na pewno dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść tych osób i całego Uniwersytetu" - podsumował wysokie poparcie nowy Prorektor ds. kadr UWM.

Nowe obowiązki to konieczność zmierzenia się ze zmianami na polskich uczelniach związanymi z Ustawą 2.0. "Czekają nas trudne decyzje personalne. Aczkolwiek nie chciałbym nikogo przestraszyć. Na pewno w każdej sytuacji będę dyskutował, rozmawiał. Mam nadzieję, że te decyzje, które będę podejmował w kooperacji z panami Prorektorami i z innymi pracownikami uczelni, spotkają się z dużym zrozumieniem i życzliwością. Z mojej strony nie mają się czego obawiać. Wręcz odwrotnie! Zawsze spotka ich uśmiech, pogoda ducha i optymizm" - mówił nam prof. Sławomir Przybyliński. Podkreślał jednak, że do każdą sprawę będzie traktował indywidualnie. "Zawsze będę podchodził podmiotowo i pochylał się nad każdą sytuacją. Wiem, że to będzie kosztowało wiele czasu i wiele zmartwień. Ale  myślę, że inaczej nie można. Każdy człowiek jest inny, każdy ma inną historię życia, każdy inaczej funkcjonuje i nie można każdego traktować tak samo."

Prof. Przybyliński zdradził też, że już w grudniu powinniśmy poznać nowego dziekana Wydziału Nauk Społecznych. "Jest dużo spraw rozpoczętych, które wymagają kontynuacji. Dlatego liczę na to, że przyszły dziekan będzie kontynuował politykę, którą nakreśliłem w tej kadencji. Każdy dzień jest tutaj instotny, także chciałbym, żeby wybory odbyły się już w grudniu - całego kolegium dziekańskiego. Kandydatki, kandydaci zapewne się pojawią. Ja mam swój typ. Nie wyobrażam sobie, żeby funkcję dziekana w tych wielu rozpoczętych sprawach weszła osoba, która nie była ani w Radzie Wydziału ani w Kolegium Dziekańskim. Dla Wydziału i dla Uniwersytetu dobrze by było, żeby to była kontynacja tej polityki, którą teraz stosujemy."

Z prof. Sławomirem Przybylińskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Prof. Sławomir Przybyliński urodził się 14 lutego 1977 roku w Olsztynie. Jego zainteresowania naukowo-badawcze związane są z problematyką penitencjarną - wykonywaniem kary pozbawienia wolności, obszarem przestępczości oraz rozległą przestrzenią zagadnień resocjalizacyjnych. W swoich publikacjach podejmował dotąd m.in. kwestie podkultury więziennej w kontekście procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności, zjawisk tatuażu przestępczego i więziennego czy wielowymiarowości funkcjonowania osadzonych „niebezpiecznych”.

Jest członkiem zespołu do spraw wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską. Jego celem jest wypracowanie wzorców projakościowych i dostosowanie programu praktyk pedagogicznych i nauczycielskich, a także standardów kształcenia nauczycieli do aktualnych potrzeb rynku pracy. Prof. Przybyliński jest także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Współpracuje z zespołem nauk społecznych i prawnych, w ramach którego akredytuje m.in. kierunki: pedagogika i pedagogika specjalna.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: