Aktualności
10.10.2018

Małe miasta i obszary wiejskie ważne dla gospodarki

"Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej" - to temat konferencji naukowej zorganizowanej 10 października w Kortowie przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Pomysłodawcą cyklu spotkań pod hasłem Open Eyes Economy on Tour jest były wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej prof. Jerzy Hausner.

"Open Eyes Economy jest ruchem intelektualno-wdrożeniowym, który zainicjowało środowisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - mojej macierzystej uczelni. Ale to nie jest ruch, który skupia ekonomistów. Chcemy zainteresować innym spojrzeniem - zarówno na ekonomię jako naukę, jak i na działalność gospodarczą - przedstawicieli bardzo różnych profesji. Ponieważ wszyscy w jakimś sensie odnosimy się do działalności gospodarczej" - tłumadczy prof. Jerzy Hausner. "Celem tego ruchu jest przywrócenie w działalności gospodarczej i w ekonomii problematyki wartości rozumianej inaczej niż cena i zysk. Chcemy dyskutować nie tylko o tym, jak się prowadzi działalność gospodarczą, jak się liczy jej wynik, ale o tym po co jest ona prowadzona, komu ona ma służyć, jak ją odnosić. Podkreślając, że wszystko co jako ludzie robimy powinno mieć zasadniczy punkt odniesienia jakim jest jakość życia ludzi."

Na temat olsztyńskiej dyskusji wybrano "Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej". Jak podkreślał prof. Hausner - miała ona jednak szerszy kontekst. "Z jednej strony jest obecny Olsztyn, Reszel, ale także i obszary wiejskie, w tym tereny na których jest prowadzona działalność rolnicza i takie, na których jej nie ma, ale one są wiejskie. No i oczywiście jest pytanie jak te relacje powinny się kształtować. Jak tutaj ktoś powiedział: w stosunku do terenów wiejskich przedstawiciele wielkich miast są kolonizatorami. W pewnym procesie urbanizują te tereny, czyli umiasteczniają wieś, traktując ją jako miejsce do spędzania wolnego czasu, budowania drugich domów. Ale czasami pojawiają się też ludzie z terenów wielkomiejskich, którzy są animatorami i liderami przemian. Idą na wieś, żeby prowadzić pewien typ działalności związanej z kulturą, turystyką."

Nasz reporter rozmawiał także z prof. Krystianem Heffnerem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posłuchajcie!

Konferencja została organizowana w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań Open Eyes Economy on Tour. Jego zwieńczeniem będzie zaplanowany w dniach 20-21 listopada Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości: Open Eyes Economy Summit.

Relację przygotował Wojciech Miśkiewicz.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: