Aktualności
06.09.2018

I Kongres Badaczy Epoki Wazów

Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668) to hasło I Kongresu Badaczy Epoki Wazów, zorganizowanego w dniach 6-8 września na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego uczestnicy dyskutowali o wydarzeniach, które odegrały istotny wpływ na rozwój polsko-litewskiego państwa, jak też przyczyniły się do jego kryzysu.

Obrady odbywały się w kilku sekcjach, dotyczących następujących obszarów: Ustrój i forma rządów, Społeczeństwo i kultura, Wojskowość w czasach Wazów, Wazowie i ich czasy w dawnej i współczesnej kulturze oraz Dziedzictwo epoki w literaturze i sztuce, Wazowie w kulturze pamięci.

O wydarzeniu opowiedzieli nam: dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska oraz dr hab. Andrzej Korytko z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie. Spotkała się z nimi Marta Wróblewska. Posłuchajcie!

Radosław Łatacz rozmawiał także z gośćmi Kongresu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: wazowie.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: