Aktualności
11.07.2018

Zdobyli Studencki Grant Rektora i już realizują badania

Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „Coccus” z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwyciężyło w pierwszej edycji konkursu o Studencki Grant Rektora. W nagrodę otrzymało dofinansowanie w kwocie 15 tysięcy złotych na dwuletni program badawczy: „Występowanie zjawiska lekooporności u bakterii wyizolowanych z powietrza na terenie obiektów komunalnych”. Ze studentami oraz ich opiekunką naukową spotkał się Piotr Szauer.

"Badamy antybiotykooporność ze względu na dosyć luźne podejście lekarzy do antybiotyków. Przychodzi się do lekarza z jakąś chorobą i on nie badając szczegółowo przepisuje jakiś antybiotyk. Generalnie jest to błędne podejście, które sprawia, że te drobnoustroje, które mamy (przede wszystkim bakterie) nabywają tej oporności tak jakby z naszej winy. Chcemy nie tylko pokazać, że te drobnoustroje są. Ale podkreślić, że ta antybiotykooporność w środowisku jest w sumie naszą winą - ludzi, którzy podchodzą zbyt luźno do tego. Nie wnikamy w to jaki to jest antybiotyk..." - tłumaczy Sebastian Niestępski. "Chcemy wpłynąć na świadomość ludzi. To jest ważne, żeby jednak kontrolować to, co się bierze, co się robi i co robi lekarz. Nie można ślepo ufać tylko podejść do tego zdroworozsądkowo."

Posłuchajcie co jeszcze, o swojej działalności w kole naukowym oraz prowadzonych badaniach opowiedzieli studenci - Małgorzata Czatzkowska i Sebastian Niestępski.

Badania rozpoczęły się już w czerwcu i potrwają dwa lata. "Odbywają się na dwóch obiektach. To oczyszczalnia ścieków w Olsztynie oraz sortownia odpadów" - mówi opiekunka naukowa Koła Mikrobiologów Molekularnych "Coccus" prof. Monika Harnisz. "Ludzie którzy tam pracują narażeni są na wdychanie bioareozolu z bakteriami lekoopornymi i są potem nosicielami. Może to stanowić jakieś zagrożenie ich zdrowia. Dlatego też studenci pobierają próbki powietrza w oczyszczalni i w sortowni i te próbki badane są w kierunki obecności bakterii lekoopornych a także obecności genów, które są odpowiedzialne za tę lekooporność."

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Moniką Harnisz.

W konkursie o Studencki Grant Rektora wyróżniono jedenaście sprośród 58 wniosków zgłoszonych przez działające na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie koła naukowe.

Drugi pod względem wielkości grant zdobyło Studenckie Koło Naukowe Ius Homini z Wydziału Prawa i Administracji. Młodzi prawnicy opracują poradnik praktyczny dla chcących złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Wsparcie finansowe w konkursie otrzymali także artyści ze Studenckiego Koła Naukowego Historii Sztuki "Art", działającego na Wydziale Sztuki. Jednym z efektów ich projektu "Wielokulturowy pejzaż Polski: Tatarzy, Żydzi, Prawosławni, Staroobrzędowcy" jest wystawa, którą można oglądać w antresoli Biblioteki Uniwersyteckiej do końca września. Możecie poczytać o niej także na naszej stronie.

Studencki Grant Rektorski ma finansować najciekawsze prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe organizowane przez koła.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: