Aktualności
11.07.2018

Sprawdziliśmy jakie jest zainteresowanie studiami na UWM

9 lipca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zakończyła się internetowa rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019. Zainteresowanie studiami w Kortowie było podobne jak przed rokiem. Chęć rozpoczęcia kształcenia na UWM wyraziło ponad 10 tysięcy osób. A do wyboru miały one aż 75 kierunków. Na które z nich najtrudniej będzie się dostać?

"Jest sporo kandydatów na każdy kierunek. Jak zawsze największą popularnością cieszą się: kierunek lekarski, weterynaria, prawo, no i w tym roku także informatyka" - zdradza Agnieszka Zdanowska z Biura ds. studenckich UWM w Olsztynie. Kandydaci dowiedzieli się w piątek 13 lipca o 12:00, czy zostali przyjęci na studia. Co muszą teraz zrobić? "Wydrukować podanie z systemu internetowej rejestracji kandydatów. Dostarczyć do nas: kopię świadectwa dojrzałości (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), kserokopię dowodu osobistego, fotografię na płycie i w formie papierowej". Dokumenty należy dostarczyć do 20 lipca do 15:00 osobiście lub wysłać pocztą na adres Punktu Obsługi Kandydata - ul. Oczapowskiego 12 b, Biblioteka Uniwersytecka.

Z Agnieszką Zdanowską z Biura ds. studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał Piotr Szauer.

A to dziesięć najpopularniejszych kierunków studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w tegorocznej rekrutacji na studia pierwszego stopnia.

1. Kierunek lekarski (Wydział Lekarski)
2. Weterynaria (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
3. Prawo (Wydział Prawa i Administracji)
4. Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)
5. Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)
6. Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)
7. Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Prawa i Administracji)
8. Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)
9. Administracja (Wydział Prawa i Administracji)
10. Budownictwo (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

Na niektórych kierunkach kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przeprowadzane są także rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy predyspozycji np. artystycznych. Odwiedziliśmy Wydział Sztuki UWM by sprawdzić jakie jest zainteresowanie studiami i na czym polegają przesłuchania. Posłuchajcie!

Wojtek Miśkiewicz rozmawiał także z kandydatkami do studiowania na dwóch kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej oraz muzycznej.

Przypominamy, że na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie do 24 lipca trwa jeszcze internetowa rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne.

Zajrzyjcie na stronę: rekrutacja.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: