Aktualności
14.06.2018

Branża mleczarska spotkała się w Olsztynie

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był w dniach 12-14 czerwca gospodarzem XXVI Sympozjum "Technika i technologia w przemyśle mleczarskim". Spotkanie miało na celu prezentację najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz diagnostycznych w branży mleczarskiej.

"Jest to dosyć duże przedsięwzięcie. Mamy około 220 uczestników. Większość - to przedstawiciele branży mleczarskiej i przedstawiciele 25 firm, które współorganizowały z nami to sympozjum" - mówił nam przewodniczący komitetu organizacyjnego sympozjum oraz kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM prof. Bogusław Staniewski. "To nowa formuła w porównaniu z ubiegłymi latami. Obok wystąpień stricte praktycznych związanych z branżą mleczarską wprowadziliśmy pierwszy raz wykłady plenarne. Szczególnie interesujący był taki wykład dotyczący zmian na rynku konsumenckim, zmian w biznesie."

O swojej prezentacji opowiedział nam także Tomasz Ziółkowski reprezentujacy jedną z firm biorących udział w sympozjum.

Relację przygotował Wojtek Miśkiewicz.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: