Aktualności
12.01.2018

Troje młodych naukowców UWM ze stypendium Ministra

Dr Marta Kieżun z Wydziału Biologii i Biotechnologii, dr inż. Daniel Żarski z Wydziału Nauk o Środowisku oraz dr inż. Jacek Daniel Paziewski z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - znaleźli się wśród 209 najzdolniejszych młodych polskich naukowców, którym przyznano stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Marta Kieżun pracuje w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Zajmuje się badaniami dotyczącymi hormonów, które są związane z regulacją metabolizmu.

Jak wyglądał proces aplikacji o stypendium MNiSW? "Do końca marca ubiegłego roku każdy kandydat musiał złożyć wniosek, który zawierał wszystkie dokonania naukowe, tzn. listę publikacji, udział w konferencjach, projektach badawczych, inne nagrody jak również informacje związane z wszelką działalnością związaną z nauką (popularyzatorską, promującą wydział, uczelnię, uczestnictwo w kołach naukowych...)" - tłumaczy.

Z dr Martą Kieżun rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Naukowcy otrzymają 5390 zł miesięcznie. Kwota ta będzie wypłacana przez trzy lata. Informacje o pozostałych stypendystach znajdzie także na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: