Aktualności
04.12.2017

VII edycja Konkursu O Trzcinę Kortowa

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza uczniów gimnazjów, szkół licealnych i techników z województwa warmińsko–mazurskiego do udziału w siódmej edycji "Konkursu o Trzcinę Kortowa". Prace nadsyłać można do 31 stycznia 2018 roku.

Na zdjęciu - laureaci poprzedniej edycji konkursu. Relację z finału znajdziecie także na naszej stronie.

Z prof. Zbigniewem Chojnowskim rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Regulamin siódmej edycji „Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa”

W Konkursie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie gimnazjów, szkół licealnych i techników z województwa warmińsko–mazurskiego. Wybór tematu i formy utworu poetyckiego należy do uczestnika/uczestniczki. Nieprzekraczalny termin nadsyłania utworów pocztą tradycyjną upływa 31 stycznia 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego.

Prosimy o nadsyłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach. Wydruki utworów z dodatkowymi informacjami (imię i nazwisko, adres domowy, e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego e-mail, adres placówki oświatowej) uczestnicy lub szkoły nadsyłają na adres:

Instytut Polonistyki i Logopedii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1,
10-725 Olsztyn,
z dopiskiem na kopercie „O Trzcinę Kortowa”.

Datę rozstrzygnięcia Konkursu przekażemy e-mailem, zostanie podana również na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii w zakładce „Konkurs Literacki o Trzcinę Kortowa”. Spotkanie uczestników oraz ich opiekunów literackich odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

Po ogłoszeniu werdyktu nagrodzone i wyróżnione utwory będą zawieszone na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii, a laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Najlepsze wiersze będą drukowane w „Wiadomościach Uniwersyteckich”.  

Skład jury: prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, oraz mgr Monika Stępień (przedstawicielka Koła Naukowego Twórczości Literackiej „Ars Scripta”).

W imieniu organizatorów
prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski

Przyjaciele - stań się jednym z nich: