Aktualności
10.11.2017

Senat UWM o parametryzacji i nowym logo uczelni

10 listopada w kortowskim Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym "Stara Kotłownia" zebrał się Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawiano m.in. o parametryzacji i konkursie na nowe logo uczelni. Zapraszamy do wysłuchania naszej relacji.

 

Nowe logo zostało wybrane w konkursie, do którego 78 autorów zgłosiło w sumie 123 prace. W komisji, która dokonała wyboru zasiadali: prof. Wiesław Bieńkuński (z Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. Sławomir Ratajski  (z  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), Prorektor ds. kształcenia i studentów UWM prof. Jerzy Przyborowski oraz kierowniczka Biura Mediów i Promocji UWM Wioletta Ustyjańczuk.

"Nowe logo jest przede wszystkim bardzo piękne i nowoczesne" - mówi Rektor UWM prof. Ryszard Górecki. "Nawiązuje do nowych systemów, które ma nawet Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe logo wprowadzamy dlatego, że pan dr hab. Obarek (autor poprzedniego logotypu) powiedział, że to wycofuje. Wdrożymy je w najbliższych dniach. Okazuje się, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. I studenci się nawet bardzo cieszą i mówią: takie piękne logo!"

Autorem projektu jest Piotr Felszyński. To grafik wielokrotnie nagradzany w podobnych konkursach. Tak tłumaczy kształt i znaczenie swojej pracy: "Układ projektu jest przemyślany, a kompozycja zwarta, w postaci piramidy, która jest symbolem długowieczności. Litera „U", czyli Uniwersytet oparta jest na literach „W" i „M" (Warmińsko-Mazurski). Ma to uzasadnienie merytoryczne. Uniwersytet „posadowiony" jest na Warmii i Mazurach. Ma więc dobrą i silną podstawę w postaci infrastruktury i bogactwa kulturowego i krajobrazowego regionu. Nadbudowa w postaci litery „U” jest najważniejszym dla działalności elementem. To kadra pedagogiczna i techniczna Uniwersytetu oraz młodość i nowoczesność dają asumpt do rozwoju. Uniwersytet ma wszelkie atuty, aby być ważnym ośrodkiem naukowym i kulturotwórczym na mapie Polski. Warto też zwrócić uwagę na moduły, które oprócz symbolizowania regionu Warmii i Mazur - silnej podstawy pod intelektualny wkład Uniwersytetu, można odczytać jako trzy jednostki, z których powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Zatem logo to może być postrzegane i odczytywane na wiele sposobów."

Arkadiusz Stępień-Miernikowski rozmawiał także z Prorektorem ds. kształcenia i studentów UWM prof. Jerzym Przyborowskim. "Nowe logo jest bardzo nowoczesne, bardzo nowatorskie, wybiegające w przyszłość, podkreślające walory Uniwersytetu w tym regionie. Bardzo się z tego cieszę!" Prof. Przyborowski opowiedział nam także o pozostałych tematach posiedzenia Senatu.

Gościem listopadowego posiedzenia Senatu był prof. Maciej Zabel z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od kilkunastu lat zajmuje się on oceną jednostek naukowych - obecnie jako przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jego wizyta była związana z dyskują na temat najnowszej parametryzacji, czyli oceny jednostek laukowych. "Oceniane są wszystkie wydziały. Oddzielnie - w pewnych grupach, które zostały utorzone po to, aby były one porównywalne. Czyli na przykład wydział weterynaryjny jest porównywany z innymi wydziałami weterynaryjnymi. Wydział teologii z innymi wydziałami teologii. Itd..." - tłumaczył w rozmowie z naszym reporterem prof. Zabel. I dodał: "W wyniku tej oceny za kolejne cztery lata każda jednostka naukowa, czyli wydział, uzyskuje kategorie (A+, A, B lub C). One decydują o pewnych elementach finansowania uczelni."

Senat UWM kolejny raz spotka się 24 listopada.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: