Aktualności
05.09.2017

15. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza na 15. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. To ponad 400 wykładów, warsztatów, prezentacji, pokazów, wycieczek, konkursów, wystaw, przedstawień teatralnych i koncertów. A wszystko w dniach 26-28 września w Kortowie.

"Celem festiwalu jest przede wszystkim popularyzacja nauki - tego, co na co dzień dzieje się w Uniwersytecie." - mówi kierownik Biura ds. Nauki UWM Anna Smoczyńska. "Zależy nam na tym, żeby pokazywać naukę i sztukę w sposób zrozumiały. Żeby poprzez zabawę pokazywać też treści naukowe."

Z Anną Smoczyńską rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez stronę dninauki.uwm.edu.pl. Więcej szczegółów niebawem!

W ramach Europejskiej Nocy Naukowców, UWM w Olsztynie organizuje konkurs pt. „Grajmy według własnych zasad”, który polega na stworzeniu własnej gry planszowej.
Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody, a uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiej Nocy Naukowców w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.

Szczegóły zdradza Ewelina Brodowska z Biura ds. Nauki UWM.

Regulamin konkursu „Grajmy według własnych zasad” - organizowanego w ramach Europejskiej Nocy Naukowców Fusion2Night

§ 1
Zasady konkursu
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Grajmy według własnych zasad” - organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM w Olsztynie), ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
2. Konkurs oceniany będzie w 2 kategoriach:
I kategoria: prace wykonane przez grupy zorganizowane: uczniów szkół podstawowych, podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu olsztyńskiego;
II kategoria: prace wykonane przez uczestników indywidualnych: uczniów szkół podstawowych, podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu olsztyńskiego.
3. Celem konkursu jest stworzenie gry planszowej o dowolnej tematyce.
4. Komisja konkursowa z nadesłanych prac wyłoni 3 zwycięskie w każdej z kategorii. Prace oceniane będą zgodnie z przyjętymi kryteriami (§ 3). Zwycięskie prace wybierane będą większością głosów. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu zasady anonimowości. Członkom komisji konkursowej zostaną przedstawione anonimowe projekty.
6. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają nagrody edukacyjne.
7. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane podczas Europejskiej Nocy Naukowców, w dniu 29 września 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Oczapowskiego 12B, Olsztyn-Kortowo.
8. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
9. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do komisji konkursowej. Od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 2
Harmonogram Konkursu
1. Ogłoszenie konkursu dnia 1 września 2017 r.
2. Składanie prac do dnia 20 września 2017 r. (włącznie).
3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na oficjalnej stronie internetowej www.dninauki.uwm.edu.pl oraz na Facebooku dnia 25 września 2017 r. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową lub telefonicznie dnia 25 września 2017 r.
4. Wręczenie nagród nastąpi podczas Europejskiej Nocy Naukowców dnia 29 września 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Oczapowskiego 12B, Olsztyn-Kortowo

§ 3
Przygotowana praca powinna spełniać następujące kryteria:
1. Praca konkursowa powinna składać się z:
• planszy do gry, wykonanej na kartce o formacie min. A4, z bloku technicznego lub kartonu;
• zasad gry, czytelnie wypisanych na kartce o formacie A4.
2. Praca dopuszczona do oceny powinna:
• zawierać wszystkie elementy (plansza i zasady gry);
• zapewniać ukończenie rozgrywki;
• cechować się oryginalnością i pomysłowością;
• cechować się starannością wykonania.

§ 4
Składanie prac
1. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
2. Grę planszową oraz zasady gry, wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem (zał. 1), przyklejonym na odwrocie planszy do gry, należy złożyć w Biurze ds. Nauki, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Rektorat, pokój 200) lub przesłać na adres:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Biuro ds. Nauki
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
z dopiskiem „Grajmy według własnych zasad”.

§ 5
Uwagi dodatkowe
1. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii na facebooku i stronie internetowej www.dninauki.uwm.edu.pl.
3. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
4. Prace przechodzą na własność organizatora.
5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
6. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na facebooku i stronie www.dninauki.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: