Aktualności
13.07.2017

Znamy najpopularniejsze kierunki na UWM

Tradycyjnie już najwięcej osób z bogatej oferty kształcenia przygotowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wybrało kierunek lekarski na Wydziale Nauk Medycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też propozycje Wydziału Humanistycznego. Sprawdź ranking!

"Na studia stacjonarne I stopnia przewidzianych mamy 4750 miejsc. W tym roku zainteresowanie studiami jest rzeczywiście duże. Chęć studiowania złożyło prawie 10000 osób (zarejestrowało się blisko 11000)" - mówiła nam rzeczniczka UWM Wioletta Ustyjańczuk.

"Z entuzjazmem spotkały się zupełnie nowe kierunki: lingwistyka w biznesie, położnictwo, administracja i cyfryzacja, inżynieria informacji oraz te, które uruchomiliśmy w zeszłym roku, czyli: zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii oraz analiza i kreowanie trendów." - dodaje. Oferta UWM obejmowała w tym roku 77 kierunków studiów.

Z Wiolettą Ustyjańczuk rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Niestety są też kierunki, które ze względu na niewielkie zainteresowanie kandydatów nie zostaną uruchomione. To m.in.: technologia drewna, filologia rosyjska z językiem angielskim, broker innowacji w przemyśle spożywczym, inżynieria bezpieczeństwa, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria kosmiczna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz prawo kanonicze.

A tak prezentuje się czołówka listy najpopularniejszych kierunków w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na UWM (uwzględniając liczbę kandydatów na jedno miejsce):

1. Kierunek lekarski (12,9)
2. Filologia angielska (5,9)
3. Lingwistyka w biznesie (5,2)
4. Weterynaria (5,1)
5. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (5,0)
6. Dietetyka (3,1)
7. Pedagogika wczesnej edukacji (3,0)
8. Ekonomia (2,7)
9. Administracja (2,6)
10. Budownictwo (2,4)
11. Ratownictwo medyczne (2,4)
12. Zarządzanie (2,3)
13. Położnictwo (2,3)
14. Bezpieczeństwo wewnętrzne (2,2)
15. Analiza i kreowanie trendów (2,1)
16. Pedagogika specjalna (2,1)
17. Filologia germańska (1,9)
18. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1,9)
19. Filolofia rosyjska (1,9)
20. Administracja i cyfryzacja (1,9)

Ranking ten jest specyficzny, ponieważ jest spora rozbieżność dotycząca limitu miejsc przewidzianych na poszczególnych kierunkach. Dużo więcej mówi nam podsumowanie uwzględniające bezwzględną liczbę osób starających się o przyjęcie na studia (zarejestrowanych, którzy uregulowali opłątę rekrutacyjną). Tu czołówka wygląda nieco inaczej:

1. Kierunek lekarski (1542 osoby)
2. Weterynaria (1103)
3. Prawo (445)
4. Ekonomia (406)
5. Informatyka (341)
6. Bezpieczeństwo Wewnętrzne (329)
7. Filologia angielska (285)
8. Zarządzanie (276)
9. Budownictwo (235)
10. Administracja (233)
11. Geodezja i kartografia (224)
12. Pielęgniarstwo (223)
13. Dietetyka (218)
14. Bezpieczeństwo narodowe (185)
15. Pedagogika wczesnej edukacji (180)
16. Biotechnologia (167)
17. Lingwistyka w biznesie (166)
18. Leśnictwo (166)
19. Zootechnika (150)
20. Mechanika i budowa maszyn (149)

Z takich wyników rekrutacji zadowolona jest Prodziekan ds. studenckich i promocji Wydziału Humanistycznego UWM, dr Renata Rozbicka. "Ten wynik jest dlatego tak dobry, ponieważ my dostosowujemy naszą oferte dydaktyczną do rynku pracy. I stąd też tak dobry rezultat osiągnęły nowe kierunki studiów proponowane przez Wydział Humanistyczny." Choć na większości kierunków humanistycznych limity miejsc zostały wyczerpane, na wielu z nich zostanie jeszcze przeprowadzona dodatkowa, wrześniowa rekrutacja.

I jeszcze jedno podsumowanie. To najpopularniejsze Wydziały UWM w tegorocznej rekrutacji (pod względem bezwzględnej liczby kandydatów na wszystkie proponowane kierunki studiów):

1. Wydział Nauk Medycznych (2192)
2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej (1103)
3. Wydział Prawa i Administracji (1053)
4. Wydział Humanistyczny (1030)
5. Wydział Nauk Ekonomicznych (792)
6. Wydział Nauk Społecznych (677)
7. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (627)
8. Wydział Nauk Technicznych (404)
9. Wydział Matematyki i Informatyki (399)
10. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (385)
11. Wydział Biologii i Biotechnologii (329)
12. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (298)
13. Wydział Nauki o Żywności (207)
14. Wydział Nauk o Środowisku (205)
15. Wydział Teologii (49)
16. Wydział Sztuki (44)
17. Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku (36)

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: