Aktualności
12.07.2017

Studenci UWM remontują Ośrodek dla Matek z Dziećmi w Olsztynie

Studenci Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie remontują budynek Ośrodka Wsparcia Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

To część akcji Workcamp, której uczestnicy pomagają bezpłatnie remontować placówki pożytku publicznego. Zanim rozpoczęli pracę w siedzibie placówki przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie, zorganizowali zbiórkę materiałów budowlanych, sprzętu dla ośrodk oraz pieniędzy na materiały remontowe.

Studenci UWM zaangażowani w akcję działają w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. "Mamy bardzo dużo zaangażowanych studentów, którzy bardzo chętnie przychodzą do pracy. Naprawdę bardzo szybko nam to idzie. Zostało jeszcze wiele do zrobienia, ale mamy nadzieję, że pójdzie bardzo gładko i wyrobimy się w terminie." - mówi Arkadiusz Rosiński, koordynator projektu Workcamp w Olsztynie. A ten termin to koniec lipca. "Jest to projekt ogólnopolski. Kilka wydziałów z różnych uniwersytetów i politechnik organizuje coś takiego. Wybierają jednostkę publiczną, której chcą pomóc i angażują w to wszystkie swoje siły. Działają."

Studenci w ten sposób mogą odbyć praktyki budowlane. Pracują na dwie zmiany - od rana do późnego wieczora. To około 30 osób. "Studenci zgłosili się sami, ale my też cały czas szukamy sponsorów i możliwości żeby móc remontować budynek." - mówi Agnieszka Łuczkowska - pracownik socjalny z Ośrodka Wsparcia Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

"Nasza placówka podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki są ograniczone. A wsparcia wymaga nie tylko nasz ośrodek. No i szukamy różnymi sposobami. W tamtym roku została wyremontowana świetlica. Dwa lata wcześniej druga. A teraz zostały pokoje. Są w bardzo niskim standarcie. Ściany są odrapane. Wiele, wiele lat nic nie było malowane, remontowane... Swoimi siłami i możliwościami coś tam zawsze próbujemy naprawić, ale nie mamy możliwości fizycznych ani pieniężnych, żeby móc coś większego zrobić."

Całodobowy ośrodek wspierający kobiety (matki z dziećmi lub kobiety w ciąży) będące w trudnej sytuacji życiowej, zapewnia im nie tylko dach nad głową ale także uczy samodzielności i umiejętności wychowawczych, aktywizuje społecznie i zawodowo, wspiera w powrocie do samodzielnego życia. Zadaniem placówki jest, by po opuszczeniu Ośrodka jego podopieczne mogły być dobrymi i samodzielnymi matkami, wyposażonymi w niezbędne umiejętności i w podstawowe artykuły gospodarstwa domowego.

Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olsztynie odwiedził Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: