Aktualności
22.06.2017

Informacja w społeczeństwie XXI wieku

O gospodarce cyfrowej, pozytywnych i negatywnych stronach publikacji w internecie oraz wykorzystaniu współczesnych technologii w toku nauczania już od najmłodszych lat dyskutowali uczestnicy jedenastej konferencji pod hasłem "Informacja w społeczeństwie XXI wieku". Obrady odbyły się w dniach 21-22 czerwca w Hotelu Omega w Olsztynie.

Z organizatorami wydarzenia - Prof. drem hab. Wacławem Szymanowskim (UWM w Olsztynie) i prof. dr hab. Ireną Hejduk (SGH w Warszawie) - spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Konferencja pod hasłem "Informacja w społeczeństwie XXI wieku" jest organizowana przez Katedrę Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2003 roku. Podejmowana tematyka - ze względu na swą aktualność i uniwersalność - cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli środowiska naukowego, administracji oraz otoczenia biznesowego. W kolejnych edycjach wydarzenia uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Rzeszowskej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i oczywiście Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Coroczne spotkania stały się okazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak również nad dalszymi kierunkami tego postępu w aspekcie nowych wyzwań wynikających z intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii.

Współpraca naukowa zaowocowała podpisaniem przez Katedrę Metod Ilościowych UWM umów z Urzędem Statystycznym w Olsztynie, Instytutem Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH w Warszawie, Tallinn School of Economics and Business Administration, Tallinn University of Technology czy Metropolitan Manchester University w Manchesterze.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: