Aktualności
13.12.2016

Noc Biologów na UWM

Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów”. To wspólne przedsięwzięcie wydziałów biologicznych i przyrodniczych polskich uniwersytetów i szkół wyższych a także ogrodów botanicznych). Kolejną edycję zaplanowanowano na piątek 13 stycznia 2017 roku.

Warto wcześniej zainteresować się programem wydarzenia. Na niektóre prezentacje i warsztaty trzeba się zarejestrować. Impreza naukowa, skierowana jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych z Olsztyna i regionu. Jej kolejna edycja kładzie nacisk na usługi ekosystemowe, różne formy terapii z wykorzystaniem metod biologicznych oraz wyników nauki w gospodarce. Jednym z celów akcji jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce. A wszystko poprzez interesujące pokazy, aktywizujące warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy i dyskusje.

Z prof. Stanisławem Czachorowskim z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM rozmawiał Piotr Szauer.


Choć to Noc Biologów - zajęcia wystartują już o 8 rano.

Noc Biologów ma na celu przekazanie wiedzy przyrodniczej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych  na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię. W roku 2017 organizatorzy kładą nacisk na usługi ekosystemowe, różne formy terapii z wykorzystaniem metod biologicznych oraz wykorzystanie wyników badań w gospodarce. Jednym z celów akcji jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce. Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach „Nocy Biologów” w latach 2012-2016 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność przyjętej koncepcji upowszechniania nauki (interesujące pokazy, aktywizujące warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie, m.in. blogi i portale społecznościowe) i niemalejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć. Szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego.

Zazwyczaj noc w porze zimowej rozpoczyna się krótko po godzinie 15, a za oknem zwykle trzyma mróz i sypie śnieg. Jak tętni wtedy życie? Także to laboratoryjno-akademickie?  Przekonacie się przyjmując zaproszenie jednego z kilkunastu wydziałów przyrodniczych w Polsce.

Więcej informacji i szczegółowy program znaleźć można na stronie: Noc Biologów oraz blogu Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: