Aktualności
04.07.2024

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży - wspólny projekt UWM i miasta

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Prezydent Olsztyna podpisali 3 lipca porozumienie dotyczące współpracy naukowo-badawczej, która ma na celu przeprowadzenie przez pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego UWM pilotażowego programu "Monitorowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie miasta Olsztyna - stan aktualny i perspektywy rozwoju".

 

Głównym celem pilotażu będzie dokonanie pogłębionej oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży ze szkół olsztyńskich, nad którymi pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną. Program badawczy obejmie w szczególności dzieci i młodzież z klas III, V i VII.

"Ten projekt wychodzi naprzeciw potrzebom, które są od dawna sygnalizowane. Wszyscy wiemy, że tryb życia młodych ludzi się zmienia. Spędzają dużo czasu przed komputerem. Ich aktywność fizyczna jest niska, a przy tym tempo życia i jedzenie w pośpiechu sprzyjają rozwojowi różnego rodzaju chorób. Bardzo się cieszę, że taki pomysł powstał" - podkreślał rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. "Jest jeszcze czas na to, aby znając skalę problemu, móc wcześniej reagować. Dlatego program pilotażowy - dzięki uprzejmości Pana Prezydenta - będzie mógł być realizowany, jako pierwszy tego typu w Polsce."

W ramach awizowanego pilotażu zespół badaczy ze Szkoły Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie zaplanował do wykonania m.in. badania antropometryczne, pogłębioną ocenę postawy ciała dzieci i młodzieży oraz określi profil jakości życia uczniów. Uzyskane wyniki pozwolą na wskazanie obszarów problematycznych oraz tych, które stanowią zasób, mocne strony współczesnych dzieci i młodzieży. Identyfikacja obszarów pozwoli ponadto na zaprojektowanie właściwych programów promocji zdrowia i profilaktyki oraz interwencji medycznych.

"Będą to badania ankietowe. A potem na ich podstawie odbędzie się ocena sprawności ruchowej. Ewentualnie będziemy korzystać  z pomocy lekarza rodzinnego - jeżeli będą wskazania do tego, żeby pogłębić diagonostykę i wdrożyć odpowiednie postępowanie i profilaktykę" - tłumaczy prof. Jadwiga Snarska, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego UWM.

 

O korzyści płynące z podpisania takiej umowy zapytaliśmy także Prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka.

 

Pomysłodawcą projektu jest dr Jarosław Klimczak. Badanie pilotażowe będzie podstawą ubiegania się o finansowanie zewnętrze. Na podstawie uzyskanych wyników w ramach badań pilotażowych sporządzony zostanie wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwalający na sfinansowanie projektu badawczego obejmującego wszystkie szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie Olsztyna.

Relację przygotowali Bartosz Kownacki i Jakub Lawenc.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: