Aktualności
23.10.2020

Odszedł prof. Janusz Połom

23 października zmarł prof. Janusz Połom - wybitny fotografik, operator filmowy, reżyser i wykładowca akademicki związany z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Miał 70 lat. Dla wielu olsztyńskich twórców był mistrzem, nauczycielem i przyjacielem.

Janusz Połom urodził się 16 października 1950 roku w Toruniu. Do szkół uczęszczał początkowo we wsi Sząbruk i Unieszewo koło Olsztyna, następnie w Olsztynie, gdzie ukończył szkołę podstawową i III Liceum Ogólnokształcące (w 1968 roku). W 1971 roku dostał się na studia na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi. Skończył je obroną dyplomu z wynikiem bardzo dobrym w 1977 roku. Jego teoretyczna praca dyplomowa pt. „Film – sztuka  obrazu” została wydana jako  skrypt dla studentów. W tym samym czasie studiował na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej uzyskując absolutorium w 1979 roku. Jeszcze przed obroną dyplomu został asystentem, starszym asystentem i wykładowcą na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w Łodzi.

W roku 1981 został wybrany najmłodszym w Polsce dziekanem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Funkcję tę pełnił przez trzy lata. Następnie wyjechał do Meksyku, by uczyć jako zaproszony profesor na Universidad Autonoma Azcapotzalco i w narodowej szkole filmowej Centro de Capacitación Cinematografica. W 1986 roku wyemigrował z powodów osobistych  do Kanady, a następnie, w 1989 roku do Meksyku. Do Polski powrócił w 2001 roku. Obronił doktorat w zakresie dyscypliny artystycznej „realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego” na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki filmowej na tym samym wydziale.

Był profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracował w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki. Dwukrotnie został wyróżniony Nagrodą Rektora (za osiągniecia naukowe – II stopnia i dydaktyczne – II stopnia). Był takżę laureatem nagrody Prezydenta Olsztyna za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2009 i nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego z wybitne osiągnięcia w dziedzinie plastyki w 2015 roku. W 2011 roku został odznaczony  przez Prezydenta RP złotym medalem za długoletnią służbę.

W 2018 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Wówczas o swojej drodze artystycznej opowiadał w audycji Radiowa Migawka na antenie Radia UWM FM. A spotkał się z nim Mateusz Kopacz.

Karierę naukowo-artystyczną prof. Janusza Połoma można podzielić na trzy etapy: okres aktywności w Polsce, okres emigracji i czas po powrocie do kraju w 2001 roku. Początkiem jego twórczej aktywności była działalność  w amatorskim ruchu filmowym, zwłaszcza w Amatorskim Klubie Filmowym „Grunwald”  w Olsztynie (1967-1971). Klub ten uznawany był za jeden z najlepszych w Polsce i na świecie. Jego film „Przebudzenie” tam  zrealizowany, zdobył na światowym festiwalu filmów amatorskich UNICA nagrodę za najlepsze zdjęcia. Jako fotograf debiutował wystawą indywidualną w 1970 r. w Klubie Baccalarium w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Rolniczej.

W czasie studiów w  Szkole Filmowej przystąpił do działającej tam, jako koło naukowe, neoawangardowej grupy Warsztat Formy Filmowej. W jej skład wchodzili (w kolejności alfabetycznej): Kazimierz Bendkowski, Wojciech Bruszewski, Paweł Kwiek, Antoni Mikołajczyk, Janusz Połom, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Ryszard Waśko. Grupa ta zajmowała się teoriopraktyką w obszarze kina strukturalnego, fotografii analitycznej, nawiązywała do tradycji polskiej awangardy międzywojennej, konstruktywizmu, w niektórych z działaniach do dadaizmu. Z perspektywy historycznej grupa ta uznawana jest za najważniejszą polską grupę neoawangardową w dziedzinie mediów, w latach 70. ubiegłego stulecia. Zarówno grupa jak i artyści do niej należący  prezentowali swoje prace w znaczących galeriach i festiwalach w Europie i na świecie. W Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie  w 2000 r. odbyła się jej wystawa retrospektywna. Do najważniejszych dokonań Janusza Połoma w okresie działalności w Warsztacie była realizacja „Elektroniczne antynomie” w ramach pokazów Warsztatu w Muzeum Sztuki w Łodzi w 1973 r. Pokazał tam  instalację  wykorzystującą po raz pierwszy w Polsce  komputery. Zrealizował również dwa filmy: ”Tekst” i „Alfabet”  Film „Alfabet” znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Realizacja „Elektroniczne antynomie” miała pokaz w Centrum Georges Pompidou w Paryżu w ramach największej powojennej wystawy sztuki polskiej  Presences Polonaises.  L'art vivant autour du Musee de Lodz, w 1983 r gdzie  reprezentował Polskę jako jeden z 70 polskich artystów współczesnych.

Po ukończeniu studiów – równolegle z działalnością dydaktyczną na uczelni – był  współpracownikiem Studia Małych Form Filmowych  SE-MA- FOR w Łodzi. Zrealizował tam 3 filmy krótkometrażowe, jako reżyser (w tym  „Mozaikę”, która była jego praktyczną pracą dyplomową  i  zdobyła nagrodę UNIATHEC w Moskwie) oraz  ok. 20 filmów,  jako operator filmowy. Fotografował również filmy w Wytwórni Filmów Oświatowych.  Współpracował z wybitnymi reżyserami filmów dokumentalnych i o sztuce – Andrzejem Papuzińskim i Józefem Robakowskim, Tamarą Sołoniewicz.  Z Kazimierzem Konradem zrealizował dwa filmy muzyczne „Muzyka o życiu i śmierci”.

W 1980 roku na fali ruchu Solidarności, wraz z grupą młodszych pracowników naukowych założył  Komitet Ruchu Odnowy Uczelni żądający autonomii Uczelni w zakresie programowym i radykalnie zmieniający proporcje w składach personalnych senatu i rad wydziału. W konsekwencji  przemian, w wieku 31 został wybrany lat dziekanem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Funkcję tę pełnił do 1984 roku.

Drugim etapem jego działalności jest okres pobytu na emigracji w Kanadzie i Meksyku.  W  1987 roku został zaangażowany na  1 rok w Université du Quebec w Montréalu. Nauczał filmu i pracował jako autor zdjęć do filmów w niezależnych produkcjach. Czynnie uczestniczył w ruchu Solidarności na emigracji w komórce montrealskiej. Z jej ramienia był mężem zaufania w pierwszych wolnych wyborach w 1989 r. w Konsulacie Polskim w Montréalu.  W tym samym czasie, jako profesor wizytujący zaczął wykładać fotografię filmową w Centro de Capacitacion Cinematografica – meksykańskiej wyższej szkole filmowej, z którą współpracował w 1985 r. W 1990 r. otrzymał  propozycję utworzenia specjalizacji w zakresie fotografii filmowej na tejże uczelni. Został koordynatorem i jednocześnie nauczycielem przedmiotu. Okres  od 1990 do 2001 był najważniejszy w jego aktywności artystycznej i dydaktycznej na emigracji. Specjalizację „fotografia filmowa”  lub „reżyseria i fotografia filmową” w Centro de Capacitación Cinematografica kończyli wówczas jego studenci – dziś, wielu z nich to  najwybitniejsi  meksykańscy twórcy i operatorzy  filmowi. Należą do nich mi.in: Rodrigo Prieto – fotograf, nominowany do Oscara i zdobywca 11 światowych nagród za zdjęcia. Wybitni dokumentaliści: Everardo Gonzalez i Tatiana Huezo, zdobywca Złotej Żaby na Camerimage Ernest Pardo, Juan Carlos Rulfo. Juan Pablo Villasenor – laureat ponad 20 nagród międzynarodowych, Sergei Tanaka, Damian Garcia i inni. W tym samym okresie Janusz Połom zrealizował, jako autor zdjęć, trzy ważne pełnometrażowe filmy. Jednym z nich był film fabularny w reżyserii jego byłego studenta Juana Pablo Villasenora „Por si no te vuelvo a ver”. W 1997 r. film ten zdobył 8 z 19 Arieli – odpowiedników  naszych gdańskich Złotych Lwów i ponad  20 ważnych nagród na festiwalach światowych. W 1998 r był najbardziej kasowym filmem w Meksyku. Dwa pozostałe filmy to „Silent Witness”, kanadyjski dokument  w reż. Harriet Wichin, nominowaany do Genie – kanadyjskiego  Oscara i zdobywca Gloden Plaque na International Film Festiwal w Chicago za najlepszy film dokumentalny. Pełnometrażowy film dokumentalny „Mon coeur est temoin” w reżyserii Louise Carreé został uznany za najlepszy film dokumentalny o Afryce na Festiwalu Filmowym „Vues d'Afrique” w Montrealu.

W latach 1989 – 2001 Połom wielokrotnie wystawiał swoje prace fotograficzne: w galeriach Entre-Cadre, Les trois „C” w Montréalu, w Casa de la cultura San Angel i Casa de la Cultura Coyacan galerii 'El Atrio” Ambasady Kanady  Galeria visual Centro Nacional  de Las Artes w Mieście Meksyk, w Galerii Casa azul w Cueravace, w,  Aguascalientes w Meksyku, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi i in.  Również w tym czasie zaczął pisać wiersze, które wydał w wydawnictwie Wers w tomie pt. „Czas w Tepoztlanie” w  2003 r.

Powrócił do Polski w 2001 roku i podjął pracę w Katedrze Sztuk Pięknych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki. W 2009 r. skończył  fabularny film „Mala Yerba – Złe Zioło”, będący kopodukcją polsko-meksykańską, który był jego dziełem habilitacyjnym.  Prezentował swój film na pokazach autorskich (film jest poza dystrybucją) w Łodzi, Warszawie, Mieście  Meksyk, Morelii oraz w Olsztynie.

W ostatnich latach życia zajmował się głównie fotografią  oraz małymi formami filmowymi. Jako dydaktyk czterokrotnie był zapraszany na wykłady do Centro de Capacitacion Cinematografica w Meksyku. Prowadził seminarium filmowe w Morelii (2008) i w Centro de Capacitacion Cinematografica 2010 r.  Prace fotograficzne wystawiał w galeriach: BWA w Olsztynie, Meksyku (Galeria Visual Centro Nacional de las Artes – 2008 , Casa Africa – 2011), trzykrotnie  w Muzeum Kinematografii w Łodzi (2007, 2009, 2011), Warszawie w Galerii 2b w 2011 roku, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta – wystawa  kuratorska „Kosmos Wzywa! Sztuka i nauka w długich latach 60." (2014) i wielu innych. W roku 2013 wydał album fotograficzny „Znikąd donikąd” a w roku 2016 album-monografię „Na 275. kilometrze będący przekrojową prezentacja jego twórczości. W ostatnich latach miał dwukrotnie wystawy indywidualne w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Wystawę fotograficzną  „W słoneczne popołudnie” w 2015 roku i wystawę multimedialna „Pejzaż w zagrożeniu w 2016 roku.

W 2017 roku Janusz Połom prezentował trzy duże multimedialne wystawy indywidualne. W prestiżowej Galerii Fotografii „Imaginarium” Łódzkiego Domu Kultury wystawę „Tam, gdzie pachnie żywicą”, wystawę „Za kurtyną lasu” w Galerii Reszel Muzeum Warmii i Mazur oraz wystawę „Leśny całun” w Galerii R5 w ramach Międzynarodowego Festiwalu  Fotografii „Interphoto 2017” w Białymstoku. Ostatnio ukazała się miniantologia jego filmów „Za kurtyną lasu” zawierającą realizacje z lat 2013 – 2017. Od 1975 roku był członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Źródło: Wydział Sztuki UWM w Olsztynie

Przyjaciele - stań się jednym z nich: