Audycje
27.12.2012

Między Nauką, a Fikcją

W programie znajdzie się miejsce na omówienie aktualnych wydarzeń naukowych oraz przedstawienie wielu zagadnień w sposób lekki i przystępny.

Przedstawiamy kalendarium wydarzeń historycznych związanych z rozwojem nauki; kroki milowe, które doprowadziły nas przez kolejne stulecia do dzisiejszego stanu wiedzy, a tym samym stanu naszej cywilizacji, określanej niekiedy jako naukowo-techniczna.

Nie zamykamy się jednak w ścianach nauk ścisłych i część czasu poświęcamy na obcowanie z kulturą powiązaną z ogólnie pojęta fantastyką. W programie znajdzie się czas na omówienie książek SF wartych przeczytania czy też filmów, na które trzeba się wybrać.

Całość okraszona jest muzyką utrzymaną głównie w tonacji el-music i new age w szerokim spektrum rozumienia tych gatunków.

"Między nauką a fikcją" w poniedziałki  o 19.

Zapraszają: dr Leszek Błaszkiewicz i dr hab. Sławomir Kulesza

FANPAGE