O Nas
17.10.2010

PRA

Grupa Polskie Rozgłośnie Akademickie jest porozumieniem redaktorów naczelnych koncesjonowanych nadawców akademickich.

Nie jest to organizacja działająca w konspiracji i nie ma ona nic wspólnego z "grupą trzymającą władzę". Celem porozumienia jest integracja rozgłośni akademickich, wspólna strategia działalności programowej, promocyjnej i komercyjnej.

Polskie Rozgłośnie Akademickie obejmują swoim zasięgiem miasta o łącznej liczbie 5 400 000 mieszkańców, będące ośrodkami akademickimi skupiającymi ponad 900 000 studentów.
Grupę Polskie Rozgłośnie Akademickie stanowią:

ZARZĄD POROZUMIENIA
Przewodniczący: Andrzej Blahaczek
Z-ca Przewodniczącego: Iwona Kostka-Kwiatkowska


* Akademickie Radio CENTRUM Politechniki Rzeszowskiej
redaktor naczelny Andrzej Blahaczek

* Akademickie Radio CENTRUM UMCS w Lublinie
redaktor naczelny Maciej Lachowicz

* Akademickie Radio KAMPUS Uniwersytetu Warszawskiego
redaktor naczelny Iwona Kostka-Kwiatkowska

* Radio LUZ Politechniki Wrocławskiej
redaktor naczelny Monika Maziak

* Radio AFERA Politechniki Poznańskiej
redaktor naczelny Piotr Graczyk

* Radio AKADERA Politechniki Białostockiej
redaktor naczelny Julitta Grzywa

* Radio INDEX Uniwersytetu Zielonogórskiego
redaktor naczelny Marcin Grzegorski

* Radio UWM FM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie p.o. redaktora naczelnego Piotr Szauer

* Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej
redaktor naczelny Piotr Leszczyński

* Radiofonia Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego Żak
redaktor naczelny Marta Meissner

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: